Từ khi chính thức mở cửa thị trường cho đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, người tiêu dùng Việt cũng có cơ hội được tiếp cận với những sản phẩm mới nhất, hiện đại nhất của thế giới. Mặc dù...